Nieuws berichten
4 juli 2015 :
Vissen voor mensen met
een beperking op de
Vossekuil.
Het regelement van visvijver De Vossekuil.


Reglement
1. Vissen met gevlochten lijn is verboden.
2. Alleen weerhaakloos vissen is toegestaan.
3. Vissen met elastiek is verplicht.
4. Alleen fijnmazige schepnetten toegestaan (geen rivier leefnetten)
5. Vis moet voorzichtig in schepnet terug gebracht worden.
6. Voeren met voerballen met de hand of katapult is niet toegestaan.
7. Kunstaas toegestaan (Berkley/Trigger X)
8. Vers de vase verboden.
9. Rode maden verboden
10. Katapult op eigen risico
11. Cuppen met 2e hengel is niet toegestaan
12. Vissen met drijvend aas en voer niet toegestaan
13. Er wordt toegestaan zijdelings te vissen mits men je buurman niet hindert of tot last
is. Je vak eindigt in het midden tussen jou en je buren. Daar moet je circa 2 meter
uitblijven. Probeer elkaar in deze regel te respecteren. Controle hierop is een zaak
van ons allen en sportiviteit staat hierbij voor ons voorop. Bij twijfel spreek even de
beheerder of controleur aan
14. Bij situaties waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie.
15. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de gedragsnormen ten opzichte van de
organisatie en andere deelnemers met betrekking tot sportiviteit in acht nemen.
16. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade en letsel die aangebracht worden door derde
17. Vissen op de vossekuil is op eigen risico
18. U wordt verwacht deze regels na leven anders wordt u verwijderd van de visvijver
19. Namens het bestuur van de vossekuil